2017-11-24 17:32:44

Nuo š.m. lapkričio mėnesio šv. Mišios vyks ketvirtą/paskutinį mėnesio sekmadienį. Sekančios šv. Mišios vyks lapkričio 26 d., nuo 13:30 iki 14:30 val., Kreuzkirche. Iš kart po Mišių susitiksime, kaip įprastai, puodeliui kavos ar arbatos.
2017-11-24 17:10:58
*********************************************************************************************************************

********************************************************************************** **********************************************

2017-09-09 11:23:05
*********************************************************************************************************************
2017-09-09 11:21:33
*********************************************************************************************************************Registracijos anketą į Lituanistinės mokyklėlės Nykštukų mokyklėlę rasite čia.


2017-09-09 11:14:48
*********************************************************************************************************************

Registracijos anketą į Lituanistinės mokyklėlės Mokyklinukų grupę rasite čia.


2017-09-09 11:07:26
*********************************************************************************************************************


Registracijos anketą į Lituanistinės mokyklėlės Paauglių grupę rasite čia.


2017-06-17 13:24:48
*********************************************************************************************************************

Š. m. birželio 11 d. išrinkta Miuncheno Lietuvių Bendruomenės valdyba 2017: Irma Petraitytė-Lukšienė (valdybos pirmininkė), Diana Vensbergienė, Adomas Griauslys, Romualdas Liachavičius, Ramunė Pečkytė, Daiva Zavistauskaitė, Kristina Kandratavičiūtė.