2017-06-17 13:26:12


2017-06-17 13:24:48
*********************************************************************************************************************

Š. m. birželio 11 d. išrinkta Miuncheno Lietuvių Bendruomenės valdyba 2017: Irma Petraitytė-Lukšienė (valdybos pirmininkė), Diana Vensbergienė, Adomas Griauslys, Romualdas Liachavičius, Ramunė Pečkytė, Daiva Zavistauskaitė, Kristina Kandratavičiūtė.
2017-05-31 09:53:05
*********************************************************************************************************************


2017-03-09 12:09:58
*********************************************************************************************************************
2017-01-12 14:20:58
Mieli Miuncheno lietuviai, nuo sausio 15 d. pradėjo veikti nauja paauglių grupė